Tuinontwerp

Wanneer wij gaan nadenken over de inrichting van een tuin, proberen we eerst even stil te staan bij de volgende vraag: wat moet de tuin opleveren voor u als gebruiker? We hebben het dan niet over een terras hier of een vijver daar, maar over meer abstracte begrippen als rust, evenwicht, dynamiek, ritme, natuurlijkheid. Met andere woorden: hoe wilt u de tuin beleven?

Het domweg leeghalen van een tuin is bij ons eigenlijk nooit een voor de hand liggende optie. Aanwezige elementen vormen juist vaak het uitgangspunt bij het ontwerpen.

Wij proberen u als opdrachtgever in het ontwerpproces mee te nemen. Vaak heeft u al bepaalde gedachten over beeld en gebruik. Met onze vakkennis en creativiteit proberen wij een mix tot stand te brengen die beantwoordt aan uw wensen. Daarbij is het voor ons van belang dat u gemaakte keuzes begrijpt en een rol speelt in de totstandkoming van dat ontwerp.

Het maken van een tuinontwerp voeren we uit tegen een vooraf overeengekomen bedrag. In een offerte formuleren we de ontwerpopdracht zoals die voortvloeit uit het eerste gesprek en leggen we de kosten vast voor de uitvoering van het ontwerp. Ter indicatie: een tuinontwerp voor een gemiddelde tuin van 100 m2 kost € 400,–

Op basis van uw wensen en de mogelijkheden die uw tuin biedt wordt een eerste ontwerpschets gemaakt. Deze kunt u binnen 2 à 3 weken verwachten. Deze schets laat nog veel ruimte voor discussie en houdt verschillende opties open. In een vervolgafspraak wordt de schets besproken. Vervolgens wordt een definitief ontwerp uitgewerkt.

Het eindresultaat is een tekening op schaal, die ook als werktekening kan dienen, desgewenst inclusief een prijsopgave voor de aanleg.

Vincent Willems

  • Meer dan 30 jaar ervaring
  • Persoonlijke aandacht en begeleiding
  • Oog voor detail
  • Alle expertises onder 1 dak
  • Oog voor omgeving